Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ZT-100HL
Συμβατικός πυρανιχνευτής θερμοκρασίας με ενσωματωμένη βάση.
ZT-100PL
Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού με ενσωματωμένη βάση.
601H-R
Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής.
601H-F
Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής.
ECO 1005
Θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής.
ECO 1003
Πυρανιχνευτής ορατού καπνού, 14 - 28 VDC