Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
J408-2
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.
J408-4
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.
J408-8
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.
J424
Επεκτάσιμος συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.