Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΚΑΜΕΡΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΜΕΡΩΝ
12V-1A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 1A.
12V-2A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 2A.
12V-4A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 4A.
12V-5A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 5A.
12V-6A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 6A.
12V-8A
Τροφοδοτικό, input 100 – 240 V AC, output 12V, 8A.