Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΚΑΜΕΡΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
DVR 4CH
H.264 4ch Hexaplex Stand alone DVR µε Ελληνικό menu, 4 είσοδοι video, 1 είσοδoς audio.
DVR 4CH
H.264 4ch Hexaplex Stand alone DVR D1/100 fps, HD1/200 fps Dual - Stream µε Ελληνικό menu, 4 είσοδοι video, 4 είσοδoι audio.
DVR 8CH
H.264 8ch Hexaplex Stand alone DVR 2ch Full D1 – 6ch Full CIF Dual-Stream με Ελληνικό menu, 8 εισόδους video, 8 εισόδους audio.
DVR 16CH
H.264 16ch Hexaplex Stand alone DVR D1/128 fps, HD1/256, CIF/400fps Dual-Stream με Ελληνικό menu, 16 εισόδους video, 16 εισόδους audio.
DVR 32CH
H.264 32ch Hexaplex Stand alone DVR 32ch full CIF/800fps Dual-Stream με Ελληνικό menu, 32 εισόδους video, 16 εισόδους audio.