Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΚΑΜΕΡΕΣ - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ - ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΑ
EAL IN-EX
EAL IN-EX - Το πακέτο περιέχει 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές κάμερες, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
EAL IN 20
Το πακέτο περιέχει 4 εσωτερικές κάμερες, καταγραφικό, σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.ΠΑ.
EAL IN 30
Το πακέτο περιέχει 4 εσωτερικές κάμερες, καταγραφικό, σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
EAL IN 40
Το πακέτο περιέχει 4 εσωτερικές κάμερες, καταγραφικό, σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
EAL EX 20
Το πακέτο περιέχει 4 εξωτερικές κάμερες, καταγραφικό, σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
EAL EX 30
Το πακέτο περιέχει 4 εξωτερικές κάμερες, καταγραφικό, σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό καμερών, splitter τροφοδοσίας, καλώδιο καμερών. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.