Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ
KEL-212
Μπουτονιέρα - Επέκταση με Έγχρωμη Κάμερα (2 καλωδίων + 2 τροφοδοσίας): 12 πλήκτρα.
KVL-C202i
Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα (2 καλωδίων + 2 τροφοδοσίας): 2 πλήκτρα.
KVL-C203i
Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα (2 καλωδίων + 2 τροφοδοσίας): 3 πλήκτρα.
KVL-C204i
Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα εισόδου (2 καλωδίων + 2 τροφοδοσίας): 4 πλήκτρα.
KEL-212
Μπουτονιέρα - Επέκταση με Έγχρωμη Κάμερα (4 καλώδια + 2 τροφοδοσίας): 12 πλήκτρα.
KVL-C302i
Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα (4 καλωδίων + 2 τροφοδοσίας): 2 πλήκτρα.