Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - 5B UNIVERSAL 24V

5B UNIVERSAL 24V

Βάση στήριξης 24V.
Αναλυτική περιγραφή

Βάση στήριξης 24V για τους πυρανιχνευτές: 601P, 601H-R, 601H-F, 601PH.