Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - 5B MUB-RV UNIVERSAL 12V

5B MUB-RV UNIVERSAL 12V

Βάση στήριξης 12V.
Αναλυτική περιγραφή

Βάση στήριξης 12V για τους πυρανιχνευτές: 601P, 601H-R, 601H-F, 601PH.