Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - PARADOX - ΠΑΓΙΔΕΣ
DCT2
Ασύρματη μαγνητική επαφή. Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 20 m.
DCT10
Μαγνητική επαφή μεγάλης εμβέλειας. Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 35 μέτρα.
DCTXP2
Ασύρματη μεσαία μαγνητική επαφή. Τυπική εμβέλεια σε κλειστό χώρο 35 m.