Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - 601H-F

601H-F

Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής.
Αναλυτική περιγραφή

Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει το ανώτατο όριο θερμοκρασίας.