Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - 601H-R

601H-R

Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής.
Αναλυτική περιγραφή

Θερμικός και θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει την απότομη μεταβολή θερμοκρασίας και ανώτατου ορίου.