Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - 601PH

601PH

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός, 24V.
Αναλυτική περιγραφή

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός, 24V. Αν ανιχνεύσει απότομη μεταβολή θερμοκρασίας, μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας. Αν ανιχνεύσει καπνό. δίνει συναγερμό. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από εκείνα που προορίζονται για πυρκαγιές βραδείας καύσης ή χωρίς φλόγα, τα οποία παράγουν μόρια που είναι ορατά μέχρι το σημείο όπου βρίσκονται εκείνα που διαθέτουν μια έντονη φλόγα και παράγουν έναν μεγάλο αριθμό θερμών μορίων και μικρότερων διαστάσεων.