Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - 601P

601P

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού 24VDC.
Αναλυτική περιγραφή

Πυρανιχνευτής ορατού καπνού 24VDC. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον καπνό που έχει δημιουργηθεί από υλικά / προϊόντα / συσκευές που καίγονται χωρίς ύπαρξη φλόγας ή με αργή ανάφλεξη (έπιπλα, επεκτάσεις από πλαστικό υλικό, PVC). Ιδανικός για εφαρμογές γενικού τύπου, καθώς και για ζώνες, στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει υπερθέρμανση καλωδίων. Ο οπτικός πυρανιχνευτής δεν χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μιας γρήγορα επεκτάσιμης πυρκαγιάς που συνήθως δεν παράγει πολύ καπνό.