Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΠΥΡΑΝΙΣΝΕΥΣΗΣ - J-400-EXT

J-400-EXT

Module Πυρόσβεσης.
Αναλυτική περιγραφή
- Έξοδος για ηλεκτροβάνες

- Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση κατάσβεσης

- Σήματα εξόδου: καθυστέρηση κατάσβεση, απόσβεση και απελευθέρωση

- Είσοδος για την αναγκαστική ενεργοποίηση των συσκευών κατάσβεσης: Είσοδος για το διακόπτη πίεσης

- Ανίχνευση βλάβης σχετικά με την τροφοδοσία της πίεσης του διακόπτη

- Σηματοδότηση σφαλμάτων στις γραμμές εισόδου

- Παράκαμψη των συσκευών κατάσβεσης σε περίπτωση ψευδούς συναγερμού

- Είσοδοι για χειροκίνητη ενεργοποίηση, αναστολή κατάσβεσης και την εποπτεία πίεσης