Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - PARADOX - ΡΑΝΤΑΡ
PRO 476
Αναλογικός ανιχνευτής με μεταλλική θωράκιση, διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο και κάλυψη 11 μέτρων. Απόρριψη ψευδοσυναγερμών από την κίνηση στο χώρο ζώων βάρους μικρότερου από 18Kg.
PMD75
Ψηφιακός εσωτερικός ανιχνευτής κίνησης. Αγνοεί ζώα βάρους μέχρι και 40 κιλά. Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 35 μέτρα.
PRO 457
Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων.
DG85
Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής για χώρους που κινούνται μικρά ζώα.