Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - J424

J424

Επεκτάσιμος συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.
Αναλυτική περιγραφή

Επεκτάσιμος συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Διαθέτει μητρική πλακέτα 8 ζωνών, στην οποία μπορούν να συνδεθούν μέχρι 2 πλακέτες  επέκτασης J400-EXP8 για ένα σύνολο έως 24 ζώνες και 504 συνδεδεμένων ανιχνευτών. Κάθε ζώνη ανίχνευσης διαθέτει μία έξοδο επανάληψης συναγερμού που επιτρέπει την επιλογή ανίχνευσης πυρκαγιάς. Μπορεί να γίνει πίνακας 2 ανεξαρτήτων κατασβέσεων, με την πλακέτα J400EXT. Προδιαγραφές : ΕΝ54.