Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - J408-4

J408-4

Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας.
Αναλυτική περιγραφή

Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Ο πίνακας διαθέτοει 4 ζώνες, στις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές για κάθε ζώνη, για ένα σύνολο έως 84 συνδεδεμένων ανιχνευτών. Μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης με την πλακέτα J400EXT. Προδιαγραφές : ΕΝ54.