Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΚΑΜΕΡΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ - DVR 4CH

DVR 4CH

H.264 4ch Hexaplex Stand alone DVR µε Ελληνικό menu, 4 είσοδοι video, 1 είσοδoς audio.
Αναλυτική περιγραφή