Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - PARADOX - ΠΛΑΚΕΤΕΣ - PGM

PGM

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ασφαλείας 192 ζωνών.
Αναλυτική περιγραφή

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ασφαλείας 192 ζωνών. Μέγιστος αριθμός ζωνών 192, 8 διπλασιαζόμενες στην κύρια πλακέτα του κέντρου και 4 πραγματικά υποσυστήματα (partitions). 5 PGMs στην κύρια πλακέτα με την δυνατότητα επέκτασης σε 250. 999 χρήστες και μνήμη 2048 συμβάντων. Περιλαμβάνει δυνατότητες σύνδεσης και λειτουργίας Access Control. Συμβατό με το πρόγραμμα NΕware ver. 4.0 και νεότερη. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση μέσω του 307 USB και του WinLoad. Προγραμματισμός όλων των περιφερειακών με την χρήση του κύριου κωδικού ή του κωδικού εγκαταστάτη. Ρολόι πραγματικού χρόνου με backup μπαταρία. To PGM1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση ανιχνευτή καπνού δύο καλωδίων. Μία επιβλεπόμενη έξοδος σειρήνας, βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας. Τροφοδοτικό switching 1,7 Α. Μπουτόν για την επαναφορά στα εργοστασιακά δεδομένα και μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εξόδου βοηθητικής τροφοδοσίας.