Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - DSC - ΡΑΝΤΑΡ - LC 103

LC 103

Υπέρυθρος ενσύρματος ανιχνευτής κίνησης, με ανοσία στα κατοικίδια (έως 25 κιλά) και ανιχνευτής μικροκυμάτων με Anti-Masking. Κάλυψη έως 15 μέτρα, με άνοιγμα 90 μοίρες.
Αναλυτική περιγραφή

Υπέρυθρος ενσύρματος ανιχνευτής κίνησης, με ανοσία στα κατοικίδια (έως 25 κιλά) και ανιχνευτής μικροκυμάτων με Anti-Masking. Κάλυψη έως 15 μέτρα, με άνοιγμα 90 μοίρες. Αμφίδρομη ρύθμιση ευαισθησίας μικροκυμάτων/PIR.