Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - DSC - ΠΙΝΑΚΕΣ
PC 1404
Διαθέτει 8 ζώνες. Δέχεται έως 4 πληκτρολόγια PC1404RKZ, καθώς και όλα τα πληκτρολόγια της σειράς PK και το πληκτρολόγιο αφής ΡΤΚ5507.
PC 585 NKW
Πίνακας συναγερμού 4 ζωνών, δυνατότητα επέκτασης ως 32 ασύρματες. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
PC 1616 NKE
Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
PC 1832 NKE
Πίνακας συναγερμού 32 ζωνών. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
PC 1864 NKE
Πίνακας συναγερμού 64 ζωνών. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.