Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - DSC - ΠΛΑΚΕΤΕΣ - GS 2060

GS 2060

Επικοινωνία συστήματος συναγερμού μέσω GSM/GPRS με Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού.
Αναλυτική περιγραφή

Επικοινωνία συστήματος συναγερμού μέσω GSM/GPRS με Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού, καθώς και δυνατότητα Up Downloading του ιδίου και του συστήματος συναγερμού. Η πιο ασφαλή λύση επικοινωνίας. Το σύστημα ελέγχεται κάθε 60 δευτερόλεπτα από το Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού. Σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας για πάνω από 120 δευτερόλεπτα ενημερώνεται άμεσα ο χειριστής του σταθμού και στη συνέχεια άμεσα ο πελάτης. Η μετάδοση των σημάτων γίνεται μέσω του καναλιού GPRS του συστήματος κινητής τηλεφωνίας (GSM). Η λειτουργία του GS 2060 μπορεί να είναι ανεξάρτητη ή σε συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή. Οι επιλογές είναι οι εξής: α) Επικοινωνία μόνο με GS 2060, β) Επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής γραμμής και εάν αυτή δεν είναι δυνατή μέσω GS 2060, γ) Ταυτόχρονη επικοινωνία και μέσω GS 2060 και μέσω τηλεφωνικής γραμμής, δ) Επικοινωνία πρώτα μέσω GS 2060 και εάν αυτή δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Διατίθεται με μεταλλικό πλαίσιο στήριξης για τοποθέτηση στο κουτί της κεντρικής μονάδας του συστήματος συναγερμού. Σύνδεση στο σύστημα μέσω της υποδοχής PC-Link (το καλώδιο περιλαμβάνεται). Καθορισμός test από 1 λεπτό έως 24 ώρες.