Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - DSC - ΠΙΝΑΚΕΣ - PC 1864 NKE

PC 1864 NKE

Πίνακας συναγερμού 64 ζωνών. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
Αναλυτική περιγραφή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- 8 ζώνες στην κεντρική μονάδα επεκτάσιμες σε 32 με τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή μονάδων επέκτασης ζωνών (PC5108)

- Οχτώ υποσυστήματα

- 32 κωδικοί χρήστη

- Κωδικός master, απειλής και εγκαταστάτη

- Συμβατότητα με όλα τα βοηθητικά modules και πληκτρολόγια της παλαιάς σειράς Power

- Δυνατότητα 32 ασύρματων ζωνών (μέσω ασύρματου δέκτη)

- Δυνατότητα 32 διευθυνσιοδοτούμενων αισθητηρίων μέσω μονάδας υποστήριξης (PC5100)

- Καλωδίωση ζωνών με ή χωρίς αντίσταση

- 38 τύποι ζωνών με 9 επιλογές ανά ζώνη

- Ελεγχόμενη έξοδος σειρήνας 700mA με αντίσταση επιτήρησης

- Τέσσερις επιλογές ήχου (σταθερός, παλλόμενος Α', παλλόμενος Β', σιωπηλός) σειρήνας

- Μνήμη EEPROM. Δε χάνει κανένα προγραμματισμό, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας τάσεων μεγάλης διάρκειας

- Τέσσερις προγραμματιζόμενες έξοδοι PGM επεκτάσιμες έως 14 (μέσω πλακετών PC5204, PC5208)

- Αρχείο μνήμης τελευταίων 500 συμβάντων

- Βοηθητική παροχή 550mA

- Ηλεκτρονικές ασφάλειες PTC

- Απαιτεί μετασχηματιστή 16,5VAC 40VA

- Απαιτεί μπαταρία 12V DC από 4 έως 14VA

- Κωδικοποιητής με όλα τα γνωστά format επικοινωνίας (και αυτόματο CONTACT ID)

- Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.

  (Διαθέσιμα 11 νέα μοντέλα εκ των οποίων τα τέσσερα με δέκτη ασυρμάτων καθώς και όλα τα παλαιά της σειράς Power)

- Δυνατότητα προγραμματισμού (downloading) μέσω του προγράμματος DLS 2002


  Για τοπικό προγραμματισμό απαιτείται PC-Link
  Για απόμακρο προγραμματισμό απαιτείται modem DSC MD-12
  Τα παλαιά PC-Link και MD-12 είναι συμβατά με το πρόγραμμα DLS 2002 καθώς και τις νέες μονάδες

- Υποστηρίζει τη χρήση T-Link (για επικοινωνία μέσω δικτύου και Internet με κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού)


- Υποστηρίζει τη χρήση VVM 110 (για λήψη εικόνων από το κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού)

- Υποστηρίζει τη χρήση PC5900 (για τη λήψη ήχου από το κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού)