Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - DSC - ΠΙΝΑΚΕΣ - PC 585 NKW

PC 585 NKW

Πίνακας συναγερμού 4 ζωνών, δυνατότητα επέκτασης ως 32 ασύρματες. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
Αναλυτική περιγραφή

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- 4 ζώνες στην κεντρική μονάδα επεκτάσιμες σε 8 με τη χρήση ζώνης από πληκτρολόγιο

- 32 κωδικοί χρήστη

- Κωδικός master, απειλής και εγκαταστάτη

- Δυνατότητα 32 ασύρματων ζωνών (μέσω ασύρματου δέκτη)

- Καλωδίωση ζωνών με ή χωρίς αντίσταση

- 27 τύποι ζωνών με 8 επιλογές ανά ζώνη

- Ελεγχόμενη έξοδος σειρήνας με αντίσταση επιτήρησης

- Τρεις επιλογές ήχου (σταθερός, παλλόμενος, σιωπηλός) σειρήνας

- Μνήμη EEPROM. Δε χάνει κανένα προγραμματισμό, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας τάσεων μεγάλης διάρκειας

- Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι PGM

- Αρχείο μνήμης τελευταίων 128 συμβάντων

- Βοηθητική παροχή 550mA

- Ηλεκτρονικές ασφάλειες PTC

- Απαιτεί μετασχηματιστή 16,5VAC 40VA

- Απαιτεί μπαταρία 12V/5Ah

- Κωδικοποιητής με όλα τα γενικά format επικοινωνίας

- Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8. (Διαθέσιμα πληκτρολόγια εκτός του βασικού και ICON ή LCD)

- Δυνατότητα απόμακρου προγραμματισμού (downloading)