Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - CADDX - ΡΑΝΤΑΡ - NX 480 I

NX 480 I

Ασύρματος παθητικός ανιχνευτής. Εμβέλεια 150m (σε ανοιχτό πεδίο) και ανίχνευση 11 x 12 m. Συχνότητα 433ΜΗz.
Αναλυτική περιγραφή

Ασύρματος παθητικός ανιχνευτής. Τροφοδοτείται από 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ με διάρκεια 3-4 έτη. Εμβέλεια 150m (σε ανοιχτό πεδίο) και ανίχνευση 11 x 12 m. Συχνότητα 433ΜΗz.