Χρήσιμες συμβουλές

Το Σύστημα Συναγερμού κατά βάση αποτελείται από το πληκτρολόγιο (όπλιση – αφόπλιση συναγερμού), παγίδες (ασφάλεια παραθύρων και πορτών), radars (ανίχνευση χώρου) και εξωτερική σειρήνα (λειτουργία τη στιγμή παραβίασης).

 

Επιπλέον, μπορεί να αποτελείται από radars καπνού, εξωτερικά radars, τη θραύση κρυστάλλων κ.α. Πέραν αυτών, προσφέρει τη δυνατότητα ειδοποιήσεων μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο με την προσθήκη GSM και τη λήψη των σημάτων του συναγερμού σε κάποιο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

 

Αυτό σημαίνει πως το Σύστημα Συναγερμού μπορεί να έχει επικοινωνία με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων και κατ’ επέκταση το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Συμπληρωματικά, το Σύστημα Συναγερμού δίνει τη δυνατότητα ειδοποίησης όχι μόνο σε περίπτωση διάρρηξης (πλήκτρο πανικού), αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πλήκτρο πανικού, πλήκτρο πυρκαγιάς, πλήκτρο άμεσης ιατρικής βοήθειας), έτσι ώστε να ειδοποιηθεί η Άμεση Βοήθεια. Αυτά τα πλήκτρα αποκτούν χρησιμότητα, μόνο όταν το Σύστημα Συναγερμού είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων.


 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Καμερών κατά βάση αποτελείται από κάμερες, τροφοδοτικό και καλώδιο καμερών, καταγραφικό, σκληρό δίσκο και splitter τροφοδοσίας.

 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Καμερών καταγράφει στο σκληρό δίσκο όλες τις κινήσεις στο χώρο που παρακολουθείται. Ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί την κίνηση μέσω τηλεόρασης/monitor. Στην περίπτωση που κλαπεί οτιδήποτε από το χώρο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στο υλικό του σκληρού δίσκου και να παρακολουθήσει τη στιγμή της κλοπής. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για την αστυνομία. Επίσης, ο χώρος είναι δυνατό να παρακολουθείται μέσω internet και κινητού μετά την απομάκρυνσή μας από αυτόν. Τέλος, υπάρχει εταιρία, η οποία παρέχει την υπηρεσία παρακολούθησης των καμερών και προτού ακόμα ο διαρρήκτης εισβάλει στο χώρο ειδοποιείται να τον εγκαταλείψει.


 

Το Σύστημα Πυρανίχνευσης είναι πιο κατάλληλο για χώρους, οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στη δημιουργία και εξάπλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν εγκαθίσταται σε όποιον πελάτη το ζητήσει.

 

Το Σύστημα Πυρανίχνευσης είναι σαν το Σύστημα Συναγερμού, δηλαδή αποτελείται από πληκτρολόγιο, radars, σειρήνα κ.α. . Η διαφορά είναι πως αυτό το σύστημα προορίζεται για την προειδοποίηση στην περίπτωση φωτιάς προκειμένου την άμεση αντίδραση του ενδιαφερόμενου και της Πυροσβεστικής. Η Πυροσβεστική ειδοποιείται μόνο όταν το Σύστημα Πυρανίχνευσης είναι συνδεδεμένο με κάποιο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.


 

Επιλέξτε εσείς ποιο Σύστημα Ασφαλείας σας ταιριάζει ή συνδυάστε τα.