Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - PARADOX - ΠΛΑΚΕΤΕΣ
PGM
Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ασφαλείας 192 ζωνών.
VDMP3
Κλήση μέχρι και 8 τηλεφωνικών αριθμών για αναφορά σημάτων συναγερμού, πανικού ή συναγερμού φωτιάς.
VD710
Κλήση μέχρι και 8 τηλεφωνικών αριθμών για αναφορά σημάτων συναγερμού, πανικού ή συναγερμού φωτιάς.