Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - PARADOX - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
SP 4000
SP 4000 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 1 παγίδα, 1 radar, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
SP 5500
 SP 5500 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 10 παγίδες, 2 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
SP 6000
 SP 6000 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 15 παγίδες, 4 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
SP 7000
 SP 7000 - Το πακέτο περιέχει Lcd πληκτρολόγιο, 15 παγίδες, 4 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.