Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - DSC - ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
PC 1404
 PC 1404 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 3 ασύρματες παγίδες, 1 ενσύρματη παγίδα, 1 radar, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
PC 585 NKW
 PC 585 NKW - Το πακέτο περιέχει Led πληκτρολόγιο, 2 ασύρματες παγίδες, 2 ενσύρματες παγίδες, 1 radar, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
PC 1616 NKE
PC 1616 NKE - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 3 ασύρματες παγίδες, 4 ενσύρματες παγίδες, 1 ασύρματο και 1 ενσύρματο radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
ALEXOR PC9155
 PC9155 - Το πακέτο περιέχει Lcd πληκτρολόγιο, 3 παγίδες, 1 radar, 1 control. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.