Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - DSC - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
PC 1404
PC 1404 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 2 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
PC 1404
 PC 1404 - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 5 παγίδες, 1 radar, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
PC 585 NKW
PC 585 NKW - Το πακέτο περιέχει Led πληκτρολόγιο, 5 παγίδες, 1 radar, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
PC 1616 NKE
 PC 1616 NKΕ - Το πακέτο περιέχει Icon πληκτρολόγιο, 10 παγίδες, 3 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.ΠΑ.
PC 1832 NKE
 PC 1832 NKE - Το πακέτο περιέχει Lcd πληκτρολόγιο, 12 παγίδες, 4 anti-pet radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.