Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - CADDX - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
NX-4LXT
 NX - 4LXT - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 10 παγίδες, 2 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
NX-6LXT
 NX - 6LXT - Το πακέτο περιέχει πληκτρολόγιο, 12 παγίδες, 2 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
NX-8LXT
 NX - 8LXTR - Το πακέτο περιέχει Icon πληκτρολόγιο, 12 παγίδες, 3 radars, εσωτερική και εξωτερική σειρήνα. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.