Προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - DSC - ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ALEXOR PC9155

ALEXOR PC9155

 PC9155 - Το πακέτο περιέχει Lcd πληκτρολόγιο, 3 παγίδες, 1 radar, 1 control. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
Αναλυτική περιγραφή


PC9155


Το PC9155 είναι το νέο ασύρματο σύστημα ασφαλείας της DSC. Έχει σχεδιαστεί με στόχο την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Έχει ενσωματωμένη σειρήνα και δέχεται μέχρι τέσσερα ασύρματα πληκτρολόγια μηνυμάτων LCD (με Αγγλικούς χαρακτήρες) και τέσσερεις ασύρματες σειρήνες (εσωτερικές – εξωτερικές ή συνδυασμό αυτών). Μπορείτε να συνδέσετε σε αυτό τα εξής:

- 32 ασύρματες ζώνες.

- 16 ασύρματα κλειδιά ΟΝ-OFF-panic.

- 2 ενσύρματες ζώνες ή PGM.

 

 

Προδιαγραφές – Χαρακτηριστικά

- Το PC9155  διαθέτει έξοδο 12VDC/200mA για σύνδεση ενσύρματων ανιχνευτών ή την ενεργοποίηση PGM.

- Ο προγραμματισμός του συστήματος μπορεί να γίνει είτε από το πληκτρολόγιο, είτε μέσω του προγράμματος DLS IV.

- 32 ασύρματες και 2 ενσύρματες προγραμματιζόμενες ζώνες.

- 27 τύποι ζωνών, 12 επιλογές προγραμματισμού.

- Σύνδεση μέχρι 2 ενσύρματων εξόδων PGM χαμηλού ρεύματος πάνω στην κεντρική πλακέτα.

- 18 κωδικοί πρόσβασης: 16 Χρήστες, 1 Master και 1 τεχνικού.

- EEPROM Μνήμη: Δεν χάνει κανένα προγραμματισμό, ακόμη και σε περίπτωση μεγάλης διακοπής AC και ολικής πτώσης μπαταρίας.

- Μετασχηματιστής 16,5VAC, 20VA (περιλαμβάνεται).

- Δέχεται μπαταρία 12V 2,3Ah .

- Υποστηρίζει SIA, Contact ID, Pager, επικοινωνία στα 20bps καθώς και απευθείας κλήση σε 2 τηλέφωνα του πελάτη.

- Anti-jam (ανίχνευση προβλήματος στη συχνότητα λειτουργίας περιφερειακών).

- Συνεχής έλεγχος για πρόβλημα: σε ζώνη, στην τηλεφωνική γραμμή, στην μπαταρία, στο εσωτερικό ρολόι, στα tamper των ζωνών καθώς και στην επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό.

- Μνήμη 128 συμβάντων με ημερομηνία και ώρα.

- Ενσωματωμένη εσωτερική σειρήνα.

 

 

LCD WT5500


Ασύρματο LCD Πληκτρολόγιο με Αμφίδρομη Επικοινωνία (2Χ16 χαρακτήρων). Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη με απεικόνιση 32 χαρακτήρων σε 2 σειρές. Προγραμματιζόμενα μηνύματα. Απεικόνιση κατάστασης ζωνών, συστήματος και προβλημάτων, ημερομηνία και ώρα. Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ανοικτών και σε συναγερμό ζωνών. 5 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. Πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ανάγκης και πανικού. Συχνότητα 868Mhz.

 

WS-8904W


Ασύρματο RADAR βασισμένο στην τεχνολογία Bravo 3 Digital. Διαθέτει ανοσία στα ζώα ως 27 κιλά. Κύκλωμα οικονομίας μπαταρίας. Τροφοδοσία με 1 μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας (περιλαμβάνεται). Συχνότητα 868Mhz.

 

WT-8989


Ασύρματο Μπουτόν Ελέγχου αμφίδρομης επικοινωνίας , με οθόνη Icon. Διαθέτει 5 πλήκτρα (οπλισμός, αφοπλισμός, sray πανικού, πανικός) και ένα πλήκτρο Info για εμφάνιση κατάστασης πίνακα, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου (μέσος όρος ζωής μπαταρίας: 3 χρόνια). Συχνότητα 868Mhz.

 

3 X  WS4945


Ασύρματη μαγνητική επαφή με ενσωματωμένη κλέμα για σύνδεση ενσύρματης παγίδας περιορισμένης απόστασης καλωδίου, με 1 μπαταρία λιθίου μεγάλης διάρκειας (περιλαμβάνεται). Συχνότητα 868 MHz.        

 

Μπαταρία 2.3 Ah.

 

Μετασχηματιστής

50W, 18VAC.