Εγγύηση προϊόντων

Για δύο έτη από την ημερομηνία της εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αντικαθιστά κάθε στοιχείο του εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού, χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση.  Εξαιρούνται της εγγύησης βλάβες που έγιναν από παρέμβαση τρίτου καθώς και ζημιές που προέρχονται από κεραυνούς, πλημμύρες κλπ.

 

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας  .

 

 

 

στην Κεντρική Μονάδα του Συναγερμού  (PC1404, PC585, PC1616, PC1832, PC1864), εφόσον ο πελάτης παραμείνει συνδεδεμένος στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

 

Το σύστημα ασφαλείας θα συνδεθεί μέσω κωδικοποιητή – πομπού στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων της εταιρείας PERSONAL SECURITY LTD, το οποίο, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, ώστε σε περίπτωση παραβίασης του προστατευόμενου χώρου να καλούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι ιδιοκτήτες και άλλα πρόσωπα που εκείνοι θα υποδείξουν. Η συνδρομή της σύνδεσης με το Κέντρο προκαταβάλλεται ανά έτος και ανέρχεται στα 130€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%).

 

Η σύνδεση με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων είναι προαιρετική.


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ


 

-   Το σύστημα λειτουργεί με τάση δικτύου 220V και με ερμητικά επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.  Οι συσσωρευτές επαναφορτίζονται με τροφοδοτικό που βρίσκεται μέσα στον κεντρικό πίνακα του συστήματος.

 

-    Η απευθείας σύνδεση με το κέντρο λήψεως σημάτων της εταιρείας PERSONAL SECURITY LTD,  σας παρέχει την δυνατότητα της επί 24ώρου βάσεως και μάλιστα την από λεπτό προς λεπτό παρακολούθηση του συστήματος.

 

-  Οι κεντρικοί πίνακες ελέγχου της PERSONAL SECURITY είναι σύγχρονης τεχνολογίας και αυστηρότατων standards και λειτουργούν με την υποστήριξη δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικών προγραμμάτων.

 

-   Είναι εγκατεστημένοι σε χώρο που καλύπτεται ηλεκτρονικά από συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, πυροσβεστήρες, φώτα ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΗ λειτουργούν με ερμητικούς συσσωρευτές.

 

-   Το κέντρο ελέγχου είναι επανδρωμένο καθ’ όλο το 24ώρο με αυστηρά επιλεγμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

 

-  Όλα τα κωδικοποιημένα σήματα που λαμβάνει ο σταθμός ελέγχου καταγράφονται και αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Εταιρείας και παραμένουν στα αρχεία της, ως αποδεικτικό στοιχείο προς χρήση παντός ενδιαφερομένου.

 

 

ΣΗΜΑΤΑ


 

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου δέχεται σήματα όπως:-   σήμα συναγερμού από διάρρηξη με προσδιορισμό του ακριβούς σημείου (ζώνη), απ’ όπου προήλθε ο συναγερμός

 

-   σήμα λήξεως συναγερμού (διάρρηξης)

 

-   σήμα συναγερμού (επείγουσας ανάγκης, απειλής, ληστείας)

 

-   σήμα λήξεως συναγερμού (επείγουσας ανάγκης, απειλής, ληστείας)

 

-   σήμα φωτιάς

 

-   σήμα διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα συναγερμού

 

-   σήμα επαναφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

 

-   σήμα βλάβης του τροφοδοτικού φορτίσεως των συσσωρευτών του συστήματος

 

-  σήμα ενεργοποιήσεως/απενεργοποιήσεως του συστήματος και καταγραφή του χρήστη που ενεργοποίησε/απενεργοποίησε το σύστημα

 

-   σήματα τεχνικών βλαβών της εγκατάστασης

 

-  σήμα καλής λειτουργίας του δικτύου του ΟΤΕ. Ο κωδικοποιητής στέλνει ανά 24ωρο ένα ειδικό σήμα στον κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων. Έτσι, καθημερινά και χωρίς άλλη επιβάρυνση, γίνεται έλεγχος (test) καλής λειτουργίας του συστήματος.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ


 

Με τη λήψη του σήματος συναγερμού, οι χειριστές προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.  Ήτοι:

 

-   Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα πρόσωπα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας.

 

-   Ειδοποιούν την Άμεση Δράση και τον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, ο οποίος ενημερώνει τον σταθμό ελέγχου για την εξέλιξη της καταστάσεως.

 

 

Από την εγγύηση εξαιρείται η αλλαγή μπαταριών όποιου στοιχείου του συστήματος ασφαλείας.